Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hnutí pro Prahu chce výhodnější ceny energií

7. 9. 2014

Pro Prahu vytvoříme centrální uložiště geografických dat, které pomůže zmapovat veškerou infrastrukturu v Praze. Praha má podle nás aktivně pracovat jako obchodník s energiemi, a to v oblasti nákupu i prodeje. Možnost vidíme ve využití energetické burzy v Lipsku. Tím dojde k úspoře finančních prostředků pro město. Praha by měla rovněž začít prodávat elektrickou energii, kterou produkuje Spalovna Malešice, a to organizacím a firmám Prahy, např. Dopravnímu podniku a dalším.

Hlavní město by si mělo ponechat rozvody energií, plynu i tepla, tedy základní infrastrukturu, nikoli správu, kterou je možné zajistit soukromými subjekty.

Budeme usilovat o maximální využití zdrojů obnovitelné energie v majetku hlavního města Prahy, a to formou umisťování solárních kolektorů na školy i veřejné budovy. Aby byl takový systém motivační, chceme zavést pro městské části v Praze bavorský systém – města, která vyprodukují nejvíce solární energie, dostanou zpětně dotace. Systém musí být rovněž udržitelný, tedy do systému se musí dodat pouze tolik energie, kolik jich subjekt ze systému vyčerpá, tj. systém „nalij a vylij“.

Podpoříme i další zdroje výroby energií šetrných k životnímu prostředí, jako je bioplyn nebo biomasa, např. chceme začít využívat štěpku, kterou produkuje Technická správa komunikací při čištění prostor okolo komunikací.

Zavedeme finanční motivaci uživatelů lokálních topení, kteří se rozhodnou nahradit stávající systém systémem s využitím obnovitelných zdrojů (tepelná čerpadla atd.). Vytvoříme dotační programy na přeměnu topných systémů, abychom vytěsnili fosilní paliva a zvýšili podíl využití obnovitelných zdrojů.

Odpady

Chceme motivovat lidi k třídění odpadů a vytvářet takové podmínky, které jim to umožní, zajistíme také osvětu v této oblasti.

Prosadíme větší využití Spalovny Malešice, ve které je možné pálit kaly z čistírny odpadních vod. Nepodporujeme další rozvoj skládkování v Praze, naopak chceme postupně se skládkováním zcela přestat, abychom podpořili zdraví obyvatel Prahy a kvalitu životního prostředí ve městě. Jsme přesvědčeni, že většinu odpadů, které se dnes skládkují, lze pálit v Malešické spalovně.

Zamezíme černému svozu odpadů od živnostníků pomocí vyhlášky pro skladování odpadů pro živnostníky podle vzoru dalších evropských metropolí. Zavedeme monitoring kvality a kvantity vypouštění odpadních vod ve „sběrných místech“. Zde vidíme prostor pro spolupráci s pražskými vysokými školami.

 Vodohospodářství

Prosadíme větší využití tzv. průmyslové vody, zejména k čištění ulic, ale i například k závlaze pražské zeleně. Převezmeme iniciativu pro zajištění kapacitního rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod v Praze a splníme tak požadavek Evropské unie. Prosadíme audity v magistrátních objektech a budeme klást důraz na systematické snižování spotřeby vody, což povede k významným úsporám.

Otevřeme debatu o revitalizaci štolového přivaděče ze Želivky do Prahy. Zajistíme postupnou revitalizaci vodních toků a nádrží ve městě. Vyčistíme koryta vodních toků a nádrží s důrazem na podporu přirozených tvarů vodních toků s funkčními břehovými porosty.

Praha koupila na jaře roku 2014 za 6 miliard Kč Pražskou plynárenskou jako distributora energie. Z věcného a praktického hlediska však není distributor složkou strategické a kritické infrastruktury.

 

Z volebního programu Hnutí pro Prahu zpracoval Václav Prokůpek