Jdi na obsah Jdi na menu

Alois Mach (Hnutí Zelení): Černý dým

1. 8. 2014

Evropa má vyšší životní úroveň a proto topí plynem, topnými oleji, elektřinou, alternativními zdroji energie. Poté, co byly elektrická energie a plyn u nás několikrát zdraženy, vracejí se občané v České republice často zpět k topení hnědým uhlím a dřevem, a někdy občané přitápějí i různými odpady. Z těchto druhů vytápění je nesporně nejlepší suché a nátěry neupravované dřevo. Z mokrého, nebo barveného a impregnovaného dřeva, z odpadů a samozřejmě z uhlí, vznikají na lokálních nízkoteplotních ohništích jedovaté zplodiny. A tak zatímco neinformovaný občan si libuje jak dobře v kotli shoří např. PVC, jsou jeho rodina a sousedé ohrožováni zplodinami, které jsou karcinogenní (provokují rakovinu), mutagenní a terratogenní. Samozřejmě mají na svědomí i snížování obranyschopnosti organizmu, alergii, astma a jiné zdravotní potíže.

Protože však stále ještě nejsou občané dostatečně informováni o omezování někdy nezodpovědného zamořování blízkého okolí, vězměme tentokrát na pomoc Zásady pro topení v lokálních topeništích, které platí pro kotle ústředního topení na uhlí (i pro obyčejná kamna). Vydala je Strana zelených v Plzni, a budeme-li se jimi řídit, nemělo by hrozit vážnější poškozování životního prostředí ani pokuta a stížnosti sousedů. Při dodržování těchto zásad navíc dochází ke zvýšení účinnosti hoření a snížení spotřeby paliv. Tedy i k snížení nákladů na vytápění.

1) Nejen dřevo, ale i uhlí má být suché a k ohništi je zapotřebí zajistit dostatečný přívod vzduchu s kyslíkem pro proces hoření. Tedy čisté ohniště a funkční tah komínu.

2) Počáteční teplotu je zapotřebí docílit rychle, protože právě nízká teplota hoření je zdrojem škodlivin. Proto zatápíme třískami (hoblinami, apod.) s dřevem a několika kusy uhlí bez většího množství mouru a popele.

3) Pozor na falešné přisávání vzduchu u sopouchu, či komínových dvířek. Přisávání vzduchu se projevuje špatným tahem komínu, zvláště při inverzním počasí. A naopak, pokud je teplota ohniště dostatečně vysoká, je často zapotřebí pro zvýšení účinnosti přisávat, nebo vhánět tzv. sekundární vzduch do plamenů. Ten zvyšuje právě účinnost hoření a snižuje obsah škodlivin ve výstupních spalinách i spotřebu paliva. Žlutý, líný a čadivý oheň signalizuje nízkou teplotu plamene.

4) Oheň potřebuje plameny nebo žhnoucí uhlí a minimální teplotu na kotli 65oC, jinak kotel “dehtuje”. Tuto teplotu při úsporném vytápění docílíme postupným zavíráním a otevíráním ventilů ústředního topení ve vytápěných místnostech. Často je velice důležitý výběr typu kotle a nepředimenzovaný ani nízký příkon kotle. Poraďte se raději s odborníky, kteří spočítají tepelné ztráty a posoudí vaše podmínky i tah komínu.

5) Pro celý topný systém je většinou výhodnější udržovat teplotu na ohništi trvale a jednou za týden kotel vyčistit. Pokud ale je zapotřebí přitopit jen k večeru, je výhodnější zatopit již odpoledne, dokud je venku teplo a možnost lepšího rozptylu spalin než večer. Saze a dehet velice snižují účinnost přenosu tepla do topné vody a právě správná teplota kotle omezuje znečištění topného systému.

6) V některých případech je vhodnější připouštět vzduch shora násypnou šachtou, nebo střídavě, ale to je třeba vyzkoušet.

7) Pozor na správnou funkci komínů. Komín nemá být ochlazovaný, např. na vnější zdi domu. Někdy dokonce dochází v ochlazovaném komínu ke srážení vody, kde se v prostředí se sazemi a kouřem pak tvoří i kyselina sírová, která komín poškozuje. Velmi výhodné jsou komínové tvarovky s izolacemi, které zajišťují trvanlivost a správnou funkci komínů.

8) Při přerušení topení dochází velmi často k chybě tím, že ohniště rychle vychladne a na ohništi zbude nespálené ohořelé uhlí. Zavřením některých ventilů radiátorů ústředního topení dohoří uhlí ve vyšší teplotě na ohništi a sníží se ztráty způsobené jen zčásti ohořelým uhlím.

9) Osaďte na radiátory termoregulátory, jeden radiátor však ponechejte bez termoregulace. To proto, aby kotel nedocílil snadno teploty varu. Existují však i jiné metody kontroly a regulace teploty ohniště, např. automatická záklopka přívodu vzduchu pod rošt. Rozhodně docílíte úspory a příjemného pocitu tepla bez přehřívání a podchlazení místností.

10) Omezujte prachovou složku uhlí, která dusí oheň. A nekupujte též uhlí s velkým objemem síry. Zbylý uhelný prach je možné dávkovat do papírových sáčků a nechat vyhořet na čistém ohništi. Škoda, že dosud naši zlepšovatelé nenabídli jednoduchý domácí lis na výrobu briket z uhelného prachu.

Rozhodně přemýšlejte o dodatečných tepelných izolacích vašeho domku. Výkon a typ kotle by měl být stanoven až po provedení izolací a zateplení, a také po výměnách oken, které jsou mnohdy příčinou velkých tepelných ztrát. Nebo naopak, potřebujete-li vyměnit dosluhující kotel, proveďte zateplení domku dříve než kotel vyměníte. Energie jsou svými cenami již před branami Evropy, zatímco naše příjmy nikoli. Proto se určitě vyplatí spočítat si úspory, vzniklé různými metodami a zvolit správnou cestu. Škoda jen, že u nás dosud nejsou vytvořeny podmínky pro rozšíření úspor všech druhů energií, stejně jako pro rozšíření alternativních druhů energií. Mohly by šetřit kapsy občanů i životní prostředí.

                                                                        Alois Mach, Plzeň